Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

05/10/2022

Šifra dokumenta:

00704-183/2022

EVA:

2022-3330-0069

Vsebina: