Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

06/11/2020

Šifra dokumenta:

00717-18/2020

EVA:

2020-1711-0026

Vsebina: