Naslov:

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

06/01/2020

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

00712-17/2020/1

EVA:

2020-1611-0070


Uredba 1.6..doc - Uredba 1.6..doc