Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

07/08/2020

Šifra dokumenta:

00717-27/2020

EVA:

2020-1711-0036

Vsebina: