Naslov:

Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp v obdobju francoskega predsedovanja (2019–2020) in švicarskega predsedovanja (2020–2022)
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/11/2022

Datum objave na spletu:

05/04/2022

Šifra dokumenta:

02400-4/2022/1P_1_GRADIVO.doc - P_1_GRADIVO.docP_1_GRADIVO.pdf - P_1_GRADIVO.pdf