Zadeva


Naslov:

Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-23/2005 z dne 25. 7. 2005 za rabo podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

04/28/2021

Šifra dokumenta:

35501-8/2021


Vsebina: