Zadeva


Naslov:

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Agenda in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021–2025
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

08/19/2020

Šifra dokumenta:

54928-20/2020


Vsebina: