Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/28/2022

Šifra dokumenta:

00704-120/2022

EVA:

2021-1711-0059

Vsebina: