Zadeva


Naslov:

Ocena upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

06/02/2020

Šifra dokumenta:

54700-5/2020


Vsebina: