Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/11/2020

Klasifikacijska številka:

00714-8/2020/5

Seja:

20. Redna seja1.6Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994

EVA:

2020-3130-0020


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf