Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

00712-17/2020

EVA:

2020-1611-0070

Vsebina: