Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/11/2022

Klasifikacijska številka:

00704-13/2022/8

Seja:

374. Dopisna seja4Predlog uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi

EVA:

2021-1911-0026


UredbaSklepD.docx - UredbaSklepD.docx

 UredbaSklepD_P.pdf