Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/16/2020

Klasifikacijska številka:

00725-7/2020/3

Seja:

1. Dopisna seja3Predlog odloka o razporejanju zdravnikov brez licence

EVA:

2020-2711-0025


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 sklep