Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020-2022
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

05/28/2020

Šifra dokumenta:

00715-25/2020

EVA:

2020-2330-0073

Vsebina: