Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/05/2021

Klasifikacijska številka:

41013-97/2021/3

Seja:

100. Redna seja1.14Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024SklepVlade.docx - SklepVlade.docxpriloga13.pdf - priloga13.pdf

 SklepVlade_P.pdf