Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 6 Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/08/2022

Šifra dokumenta:

00704-134/2022/8

EVA:

2022-2130-0012

Vsebina:

2022-01-0972-2014-01-3846-npb6.doc - 2022-01-0972-2014-01-3846-npb6.doc
2022-01-0972-2014-01-3846-npb6-p1.doc - 2022-01-0972-2014-01-3846-npb6-p1.doc2022-01-0972-2014-01-3846-npb6-p2.doc - 2022-01-0972-2014-01-3846-npb6-p2.doc