Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2022

Klasifikacijska številka:

00704-15/2022/3

Seja:

111. Redna seja1.4Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

EVA:

2021-2330-0113


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf