Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/11/2020

Klasifikacijska številka:

00715-25/2020/5

Seja:

20. Redna seja1.3Predlog sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022

EVA:

2020-2330-0073


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf