Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0918 – Gradnja prizidka k enoti Dnevnega centra Maribor - ZUDV Dornava v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

05/11/2022

Šifra dokumenta:

41013-81/2022


Vsebina: