Zadeva


Naslov:

Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SDP, MZZ, MF, URSZR, Uprava RS za vojaško dediščino, MDDSZ, MZ, MIZŠ)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

03/21/2022

Šifra dokumenta:

41012-21/2022


Vsebina: