Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o obrambnem načrtovanju
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/04/2022

Šifra dokumenta:

00704-20/2022/8

EVA:

2021-1911-0028

Vsebina:

2022-01-0200-2013-01-1970-npb1.doc - 2022-01-0200-2013-01-1970-npb1.doc