Zadeva


Naslov:

Predlog izvedbene uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2026, kar zadeva datuma začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

54924-11/2020


Vsebina: