Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/14/2021

Klasifikacijska številka:

00710-46/2021/3

Seja:

75. Redna seja1.2Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna

EVA:

2021-2430-0019


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf