Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

08/31/2020

Šifra dokumenta:

00712-34/2020

EVA:

2020-1611-0110

Vsebina: