Naslov:

Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za tla do leta 2030. Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/13/2021

Datum objave na spletu:

12/21/2021

Šifra dokumenta:

54952-31/2021/1Stališče13. 12. 2021.doc - Stališče13. 12. 2021.doc