Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/29/2021

Klasifikacijska številka:

00719-14/2021/3

Seja:

72. Redna seja1.5Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

EVA:

2020-2550-0033


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf