Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/15/2020

Šifra dokumenta:

00717-18/2020/7

EVA:

2020-1711-0026

Vsebina:

2020-01-1403-2020-01-1052-npb2.doc - 2020-01-1403-2020-01-1052-npb2.doc