Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

04/15/2021

Šifra dokumenta:

00719-14/2021

EVA:

2020-2550-0033

Vsebina: