Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

11/15/2021

Šifra dokumenta:

00715-54/2021

EVA:

2021-2330-0117

Vsebina: