Naslov:

Poročilo Vlade Republike Slovenije v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri reviziji zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:

03/21/2022

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00600-1/2022/3VG_PorociloRS.docx - VG_PorociloRS.docx
VG_PorociloRS_P.pdf - VG_PorociloRS_P.pdfPriloga-AN.pdf - Priloga-AN.pdf