Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/18/2021

Klasifikacijska številka:

00727-37/2021/7

Seja:

103. Redna seja1.38Predlog sklepa o razpisu koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje

EVA:

2021-3330-0128


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf