Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-126/2022/4

Seja:

120. Redna seja1.9Predlog odloka o določitvi varnih tretjih držav

EVA:

2021-1711-0089


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf