Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

UOIM

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/04/2021

Klasifikacijska številka:

00701-27/2021/4

Seja:

100. Redna seja1.4Predlog uredbe o hišnem redu integracijske hiše

EVA:

2021-1542-0006


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf