Naslov:

Sklep vlade




Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/11/2020

Klasifikacijska številka:

00717-18/2020/2

Seja:

20. Redna seja2.8Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

EVA:

2020-1711-0026


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf