Zadeva


Naslov:

Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp v obdobju francoskega predsedovanja (2019-2020) in švicarskega predsedovanja (2020-2022)
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

05/04/2022

Šifra dokumenta:

02400-4/2022


Vsebina: