Naslov:

Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij - Naši odpadki, naša odgovornost: Pošiljke odpadkov v čistem in bolj krožnem gospodarstvu
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/13/2021

Datum objave na spletu:

12/21/2021

Šifra dokumenta:

54952-30/2021/1Stališče13. 12. 2021.doc - Stališče13. 12. 2021.doc