Naslov:

Besedilo sprejetega sklepa
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2020

Šifra dokumenta:

00711-13/2020/7

EVA:

2020-2611-0058

Vsebina:

44sv6.doc - 44sv6.doc 44sv6_P.pdf