Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/29/2022

Šifra dokumenta:

00704-143/2022

EVA:

2022-1711-0009

Vsebina: