Predlog zakona


Naslov:

Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

09/16/2021

Šifra dokumenta:

00713-1/2021

EVA:

2021-1611-0071

Vsebina: