Zadeva


Naslov:

Zasedanja meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2022 ter imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2022
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

02/14/2022

Šifra dokumenta:

51003-1/2022


Vsebina: