Zadeva


Naslov:

Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij - Naši odpadki, naša odgovornost: Pošiljke odpadkov v čistem in bolj krožnem gospodarstvu
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

12/21/2021

Šifra dokumenta:

54952-30/2021


Vsebina: