Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

03/29/2021

Šifra dokumenta:

00727-16/2021

EVA:

2021-3330-0043

Vsebina: