Naslov:

Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku v delu, v katerem določa, da državnemu tožilcu roke in način usmerjanja predpiše Vlada Republike Slovenije, ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, v katerem državnemu tožilcu nalaga obveznost pisnega dajanja navodil in predlogov policiji za ukrepanje v predkazenskem postopku ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena navedene uredbe
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

03/30/2022

Datum objave na spletu:

03/30/2022

Šifra dokumenta:

05001-13/2022/5US_usmer_300322.doc - US_usmer_300322.docUS_usmer_300322_P.pdf - US_usmer_300322_P.pdfPRILOGA 2.doc - PRILOGA 2.doc