Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/03/2020

Klasifikacijska številka:

49900-3/2020/4

Seja:

30. Redna seja1.10Poročilo o izvajanju Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.1. 2020 do 30. 6. 2020SklepVlade.doc - SklepVlade.doc
30svMJU.doc - 30svMJU.doc

 SklepVlade_P.pdf