Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

SVZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/08/2020

Klasifikacijska številka:

00701-20/2020/2

Seja:

35. Redna seja3APredlog uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije

EVA:

2020-1517-0001


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf