Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/12/2020

Klasifikacijska številka:

34000-3/2020/4

Seja:

20. Redna seja1.10Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«)SklepVlade.doc - SklepVlade.doc
Poročilo_les.doc - Poročilo_les.doc

 SklepVlade_P.pdf