Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0916 – Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

05/11/2022

Šifra dokumenta:

41013-79/2022


Vsebina: