Naslov:

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SDP, MZZ, MF, URSZR, Uprava RS za vojaško dediščino, MDDSZ, MZ, MIZŠ)
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

03/18/2022

Datum objave na spletu:

03/21/2022

Šifra dokumenta:

41012-21/2022/1PR148preRazpVRS.doc - PR148preRazpVRS.docPR148preRazpVRS_P.pdf - PR148preRazpVRS_P.pdfpriloga148.pdf - priloga148.pdf