Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 8 Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/18/2022

Šifra dokumenta:

00704-19/2022/8

EVA:

2021-2711-0241

Vsebina:

2022-01-0102-2021-01-3459-npb8.doc - 2022-01-0102-2021-01-3459-npb8.doc