Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00704-134/2022

EVA:

2022-2130-0012

Vsebina: